Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Morten Børup Skolen - logo
Mobil menu

Forældremøder - indhold og dagsorden

Skolebestyrelsen har udarbejdet forslag til indhold og dagsorden for det årlige forældremøde. 

Klassens kontaktpersoner fastsætter dato for årets forældremøde. Forældrerådet sender forslag til forældremødet til klassens kontaktpersoner. Kontaktpersonerne har mulighed for at tilføje punkter til denne dagsorden. Forældrerådet leder forældremødet. 

Forslag til dagsorden

 • Forældrerådet byder velkommen
 • Orientering fra klassens lærere
 1.    Faglig orientering (faglige forløb i det kommende skoleår etc.)
 2.    Orientering om social trivsel
 3.    Eventuelt kommende arrangementer
 •  Spørgsmål til lærerne
 • Aktuelle emner i klassen - kan eksempelvis være:
 1.    forældrenes rolle i forhold til læsning og skrivning
 2.    brug af Min Uddannelse
 3.    lege / spisegrupper - hvordan skal det foregå? Skal det være blandede grupper eller pige og drengegrupper
 4.    trivselsgrupper - hvordan fungerer det? Er der noget vi skal gøre anderledes?
 5.    forslag til indhold for årets trivselsarrangementer?
 6.    skal der være en overvnatning for klassen?
 7.    alkoholpolitik og fester (for 6.-9. klasse)
 • Valg til forældreråd
 • Evt.