Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Morten Børup Skolen - logo
Mobil menu

Ordblinde

Top

Hvad vil det sige at være ordblind?

At være ordblind betyder, at man har vanskeligheder med at læse og skrive. Ordblindhed har dog intet med syn eller blindhed at gøre, men derimod med vanskeligheder ved at udnytte bogstavernes lyde og deres rækkefølge i ord. Det er ofte arveligt, og er altså ofte en biologisk medfødt vanskelighed.

Når man er ordblind, kan det være svært at skelne de enkelte lyde/bogstaver i ordene, og det kan blive svært at stave og skrive. Nogle ordblinde er overvejende udfordret på stavning, andre på læsning og nogle ordblinde er på begge områder.
 

Hvordan opdager man ordblindhed?

Der er en række kendetegn ved ordblindhed, som du kan være opmærksom på hos dit barn. Det er fx

 • Ordblindhed eller læse-/stavevanskeligheder i familien.
 • Vanskeligheder med talesproget
 • Forsinket taleudvikling
 • Barnet bruger i lang tid enkeltord i stedet for sætninger
 • Barnet har svært ved at få styr på udtalen af ord med flere konsonanter (f.eks. strømpe, springe, længst)
 • Barnet har vanskeligheder ved hurtigt at benævne ord
 • Vanskeligheder med at huske sangtekster, at rime og remse og følge længere beskeder
 • Barnet viser ringe interesse for bogstaver (fx i eget navn) eller bøger

 

Midt

 

Hvordan arbejder vi med at finde de ordblinde elever, der har brug for hjælp?

0. klasse

Der gennemføres lovpligtig sprogvurdering på alle børn i september.

 

1. klasse

Der gennemføres risikotest for ordblindhed for de elever, der ikke endnu er testet, og som ser ud til at kunne være i risiko for at være ordblinde.

 

2. klasse

Alle elever DVO-screenes (Dansk Videncenter for Ordblindheds screeningstests)

 

3. klasseHvis der er begrundet mistanke om, at en elev er ordblind, kan man ved hjælp af en særlig tilrettelagt national ordblindetest afgøre dette. Det er skolens ordblindelærer eller læsevejledere, der gennemfører denne test.
Testen kan/må tidligst gennemføres i slutningen af 3. klasse.
 
Resten af skoleforløbet

Hvis der er begrundet mistanke om, at en elev er ordblind, kan man ved hjælp af en særlig tilrettelagt national ordblindetest afgøre dette. Det er skolens ordblindelærer eller læsevejledere, der gennemfører denne test.

Testen vil blive udført efter 1. marts og inden sommerferien.
 

 

Bund

Hvad gør vi på Morten Børup Skolen for elever, der testes ordblinde?

Er man ordblind, kan man heldigvis få god hjælp til sine læse- og skrivevanskeligheder. De seneste år er gode hjælpemidler blevet udviklet inden for it-teknologien. Derfor kan ordblinde i dag få hjælp af stavestøttende og højtlæsende it-programmer. Disse kan give den ordblinde hjælp til at få sat lyd på ord, der skal læses og skrives.

På Morten Børup Skolen har ordblinde elever et tilbud om at låne en computer af skolen med relevante IT programmer installeret. Vi hjælper selvfølgelig også med at installere de programmer, som man skal bruge som ordblind, hvis man vælger at medbringe en privat computer til brug i skolen.

1. – 3. klasse

Der arbejdes fortrinsvist i klasserne og på tværs af årgangene, støttet af læsevejlederne, der er behjælpelige med at finde egnet materiale til undervisningen.

4. – 8. årgang

Der gennemføres kursusforløb med med henblik på at anvende hjælpemidler 2 timer om ugen i 8 ugers moduler inden for undervisningstiden.

Der arbejdes derudover med forløb omkring årgangene og så tæt på klassernes almindelige undervisning som muligt. Der oprettes evt. relevante hold.

 • Arbejde med fonologi (lyde, bogstaver mv)
 • Arbejde med læringsstrategier
 • Accept af det, at være ordblind.

Derefter følges op i klasserne, hvor eleverne går, så lærere og elever er fortrolige med anvendelse af hjælpemidler.

9. årgang

Eleverne på 9. årgang tilbydes gruppevis opfølgning på de tidligere års indsatser og kurser.  Frem mod prøverne laves et lidt mere intensivt forløb med træning og øvelse i brug af hjælpemidler, som også må anvendes til prøver.
Elever der skal til prøve kan gå op på særlige vilkår, hvis de er ordblinde (forlænget tid, anvendelse af hjælpemidler mv.)

Nota

Elever, der er ordblinde får adgang til tekster på Nota, som er et online bibliotek med oplæste tekster, der anvendes bredt til ordblinde og elever med andre vanskeligheder. Det er skolens ledelse i samarbejde med ordblindelærer og læsevejledere, der indstiller og godkender dette.

Medarbejdere der arbejder med ordblinde

MKLLBAH
Mariann Kjær LarsenAnne-Marie DavidsenLene Bojsen (barsel)Aksel Herholdt