MENU
Aula_close Layer 1
Morten Børup Skolen - logo

Ordblinde

Hvad vil det sige at være ordblind, og hvordan finder man ud af, om man er ordblind?

At være ordblind betyder, at man har vanskeligheder med at læse og skrive. Ordblindhed har dog intet med syn eller blindhed at gøre men derimod med vanskeligheder ved at høre bogstavernes lyde og deres rækkefølge i ord. Det er ofte arveligt, og er altså ofte en biologisk medfødt vanskelighed.

Når man er ordblind, kan det være svært at skelne de enkelte lyde/bogstaver i ordene, og det kan blive svært at stave og skrive. Nogle ordblinde er overvejende udfordret på stavning, andre på læsning og nogle ordblinde er på begge områder.

Hvis der er mistanke om, at en elev er ordblind, kan man ved hjælp af en særlig tilrettelagt national ordblindetest afgøre dette. Det er skolens læsevejleder, der afholder denne test. Testen kan tidligst gennemføres i slutningen af 3. klasse.

Er man ordblind, kan man heldigvis få god hjælp til sine læse- og skrivevanskeligheder. De seneste 15 år er gode hjælpemidler blevet udviklet inden for it-teknologien. Derfor kan ordblinde i dag få hjælp af stavestøttende og højtlæsende it-programmer. Disse kan give den ordblinde hjælp til at få sat lyd på ord, der skal læses og skrives.

På Morten Børup Skolen har ordblinde elever et tilbud om at låne en computer af skolen med relevante IT programmer installeret. Vi hjælper selvfølgelig også med at installere de programmer, som man skal bruge som ordblind, hvis man vælger at medbringe en privat computer til brug i skolen.

Forskellige tilbud på Morten Børup Skolen til elever med afkodningsvanskeligheder

På 4 - 5 årg. kan man komme på VAKS kurser. VAKS står for Valg af AfKodningsStrategi, og eleverne tilegner sig her forskellige grundlæggende strategier til læsningen. VAKS er et forskningsbasseret undervisningssystem i ordlæsestrategier til ordblinde elever og andre med læsevanskeligheder.

Ordpatruljen - et netværk på skolen for de ordblinde elever i 4  - 8 klasse på tværs af årgangene.
Ordpatrulje - eleverne mødes hver anden uge og bliver undervist i brug af hjælpemidler på computer og telefon, som kan afhjælpe de vanskeligheder, som man har. Efter undervisningen i ordpatruljen prøver man det, man har lært af i klassen indtil næste gang, og så taler vi hver gang om, hvad der lykkedes, og hvad der udfordrede. Vi oplever i meget høj udstrækning, at de ordblinde elever finder sammen i et fællesskab, hvor de hjælper hinanden på tværs af årgange.

Vi forsøger løbende at opkvalificere lærerne på Morten Børup Skolen, således at vi forhåbentlig hen ad vejen alle sammen ved det samme som vores ordblinde elever og ved, hvad det vil sige at have netop den type udfordring.

9.klasse og afgangsprøver på særlige vilkår

I 9. klasse tilbydes de ordblinde elever endvidere løbende undervisning i at bruge IT værktøjer bedst muligt til at kunne klare prøverne efter 9. klasse. De ordblinde elever tilbydes at aflægge afgangsprøver på ”Særligt tilrettelagte prøvevilkår med ekstra tid samt brug af de læse-stavestøttende it- hjælpemidler”.
Hvert år oplever vi til vores store glæde, at ordblinde elever går til afgangseksamen og præsterer eksamensresultater fuldstændig på linje med elever, som ikke har ordblindeudfordringer. Det bekræfter os i at med den rette undervisning og med stor ihærdighed fra eleverne, behøver ordblindhed ikke at være et handicap, som forhindrer eleverne i at kunne det, de gerne vil.