Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Morten Børup Skolen - logo
Mobil menu

Forældreråd

Vi er meget glade for at byde dig velkommen som forælder på Morten Børup Skolen. Vi glæder os til samarbejdet og håber på, at Morten Børup ikke kun er dit barns skole, men at både du og dit barn får det godt her. Nedenstående er gode råd til, hvordan du kan bidrage til at gøre dit barns skoletid god – fyldt med læring og social trivsel.

Udarbejdet af skolebestyrelsen på Morten Børup skolen

Hvad kan vi forældre gøre?

”Børn mobber ikke hinanden, hvis deres forældre taler sammen”

Som forælder er der meget, du kan gøre for, at klassen får et godt socialt miljø at færdes i. Det handler om, at man viser sine børn, at man interesserer sig for de kammerater, som de er sammen med i skolen, og at man gerne vil være sammen med deres forældre. Forskning viser nemlig, at hvis forældrene har en god tone over for hinanden, så taler børnene også ofte pænt med og til hinanden.  De viser på den måde hinanden respekt, og det har en gavnlig effekt på hver enkelt barns læring. Børn lærer mest, når de har det godt!

Derfor er det en god ide, hvis klassen mødes uden for skoletiden – både uden og sammen med forældrene. Når forældrene er med, får forældrene en mulighed for at tale sammen og mulighed for at lære ens barns kammerater at kende.

Skolebestyrelsen opfordrer derfor til, at klassens forældre bliver enige om:

 • at etablere trivselsarrangementer ca. 3 gange om året for forældre og børn. Her kan man med fordel dele forældregruppen ind i forskellige trivselsgrupper, som aftaler, hvad der skal ske til trivselsarrangementet. På den måde involveres alle klassens forældre. Gode ideer til indhold i trivselsarrangementer findes på skolens hjemmeside g sidst i dette dokument
 • at etablere legegrupper, hvor klassens børn er sammen i en gruppe (4-6 børn) og mødes en gang om måneden (kan også være med længere mellemrum) hos en fra legegruppen. Værtskab skifter mellem de forskellige børn. Er der børn, som ikke kan være værter, kan de sagtens være med i en gruppe alligevel
 • at fødselsdage holdes for hele klassen eller drenge- og pigegrupperne hver for sig
 • at have en aftale i forhold til fødselsdagsgaver. Her kan man for overskuelighedens skyld købe en gave i starten af året (til samme køn, som man selv har). Her får fødselsdagsbarnet en gave fra bunken, når han/hun har fødselsdag. En anden ide er, at den, som lige har haft fødselsdag, skal købe en gave fra klassen, til den næste som har fødselsdag. Skolebestyrelsen opfordrer til, at klassen har en klar aftale i forhold til gavens pris

Husk, at det ikke handler om, at de forskellige arrangementer skal holdes dyre steder. Det centrale er at være sammen!  Skolen også er jeres sted, og trivselsarrangementer kan med fordel derfor også holdes på skolens område. For at alt dette skal lykkes, er det en god ide at have en slags ”tovholdere,” som sikrer, at det finder sted. Her kommer Forældrerådet ind i billedet.

Klassens forældreråd

Klassens forældrerådet består af min. 4 forældre, som vælges i begyndelsen af skoleåret. Forældrerådet sidder som regel for en 2-årig periode. Det kan være en god ide, at to forældre i 0. klasse vælges for et år, så ikke alle er på valg samtidig.

Forældrerådet opgaver er:

 • overordnet set at være opmærksomme på klassens trivsel
 • sammen med klassens kontaktlærere at lave dagsorden til det årlige forældremøde i starten af skoleåret. Se forslag til indhold til forældremøder på forskellige klassetrin under menupunktet Forældremøder
 • at udnævne en fra klassen som ”kasserer” for klassens klassekasse. Klassekassen er et frivilligt forældretiltag, som de fleste klasser vælger at oprette ved skolestart. Pengene fra klassekassen kan eksempelvis bruges til arrangementer for børnene og ting til frikvarterne
 • at lave legegruppe (og evt. senere spisegrupper) for børnene i klassen
 • at lave trivselsgrupper (eks. en efterårs, en vinter og en forårsgruppe). Her kan det være en god ide, at forældrerådets medlemmer fordeler sig, så der sidder en fra forældrerådet i hver trivselsgruppe, og at denne er opmærksom på at få indkaldt til møde omkring trivselsarrangementet. Mødet kan foregå hos en fra trivselsgruppen eller evt. på skolen. Arrangementet kan også arrangeres over mailen, hvis tiden er knap
 • at koordinere eventuelle særlige begivenheder med klassens kontaktlærere (eks. morgenmad sidste skoledag eller andet)
 • evt. stå for indsamling af fødselsdagsgaver ved årets start eller lave oversigt over, hvornår sidste fødselsdagsbarn skal medbringe gave til det næste fødselsdagsbarn.
 • på de store årgange kan forældrerådet også følge op på diverse årgangstiltag – eks. alkoholpolitik og SSP-oplæg. Det er generelt vigtigt, at forældrerådet stadig er på banen for de store børn. Der sker mange omvæltninger i teenageårene, og et godt forældresamarbejde vil bidrage til at sikre en god klassetrivsel også i disse år

Husk:

Det er IKKE en stor opgave at være i forældrerådet. Det er i stedet en oplagt mulighed for at have indflydelse i forhold til klassens og dit barns trivsel