Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Morten Børup Skolen - logo
Mobil menu

Forældreråd

Vi er meget glade for at byde dig velkommen som forælder på Morten Børup Skolen. Vi glæder os til samarbejdet og håber på, at Morten Børup ikke kun er dit barns skole, men at både du og dit barn får det godt her. Nedenstående er gode råd til, hvordan du kan bidrage til at gøre dit barns skoletid god – fyldt med læring og social trivsel.

Skolebestyrelsen opfordrer derfor til, at klassens forældre bliver enige om:

 • at etablere trivselsarrangementer ca. 3 gange om året for forældre og børn. Her kan man med fordel dele forældregruppen ind i forskellige trivselsgrupper, som aftaler, hvad der skal ske til trivselsarrangementet. På den måde involveres alle klassens forældre. Gode ideer til indhold i trivselsarrangementer findes på skolens hjemmeside g sidst i dette dokument

 • at etablere legegrupper, hvor klassens børn er sammen i en gruppe (4-6 børn) og mødes en gang om måneden (kan også være med længere mellemrum) hos en fra legegruppen. Værtskab skifter mellem de forskellige børn. Er der børn, som ikke kan være værter, kan de sagtens være med i en gruppe alligevel

 • at fødselsdage holdes for hele klassen eller drenge- og pigegrupperne hver for sig

 • at have en aftale i forhold til fødselsdagsgaver, hvis der ønskes gaveordning. Skolebestyrelsen opfordrer til, at klassen har en klar aftale i forhold til gavens pris

Husk, at det ikke handler om, at de forskellige arrangementer skal holdes dyre steder. Det centrale er at være sammen!  Skolen også er jeres sted, og trivselsarrangementer kan med fordel derfor også holdes på skolens område. For at alt dette skal lykkes, er det en god ide at have en slags ”tovholdere,” som sikrer, at det finder sted. Her kommer Forældrerådet ind i billedet.

 

Hvad kan vi forældre gøre?

Som forælder er der meget, du kan gøre for, at klassen får et godt socialt miljø at færdes i. Det handler om, at man viser sine børn, at man interesserer sig for de kammerater, som de er sammen med i skolen, og at man gerne vil være sammen med deres forældre. Forskning viser nemlig, at hvis forældrene har en god tone over for hinanden, så taler børnene også ofte pænt med og til hinanden.  De viser på den måde hinanden respekt, og det har en gavnlig effekt på hver enkelt barns læring. Børn lærer mest, når de har det godt!

Derfor er det en god ide, hvis klassen mødes uden for skoletiden – både uden og sammen med forældrene. Når forældrene er med, får forældrene en mulighed for at tale sammen og mulighed for at lære ens barns kammerater at kende.

Klassens forældreråd

 

Klassens forældrerådet består af min. 4 forældre, som vælges i begyndelsen af skoleåret. Forældrerådet sidder som regel for en 2-årig periode. Det kan være en god ide, at to forældre i 0. klasse vælges for et år, så ikke alle er på valg samtidig.

 

Forældrerådets opgaver er:

 • overordnet set at være opmærksomme på klassens trivselat være forældregruppens samlede talerør til klassens voksne og skolens ledelsesammen med klassens kontaktlærere at lave dagsorden til forældremøder (Se forslag til indhold til forældremøder på forskellige klassetrin under menupunktet Forældremøder)at udnævne en fra klassen som ”kasserer” for klassens klassekasse. 

 • Klassekassen er et frivilligt forældretiltag, som de fleste klasser vælger at oprette ved skolestart. Pengene fra klassekassen kan eksempelvis bruges til arrangementer for børnene og ting til frikvarterne. 

 • Klassekassen skal oprettes uden om skolen, og det er vigtigt, at understrege, at selvom nogle ikke bidrager til klassekassen (fx af økonomiske årsager), må disse børn ikke ekskluderes ved arrangementer eller lignende. Det er også fortroligt i forældrerådet, hvis forældre til et barn ikke bidrager til klassekassen. Beløbet til klassekassen kan variere, afhængigt af årgang og evt. hvilket arrangementer der er for klassen. Man bør dog fastsætte et rimeligt beløb, sådan at alle forældre kan være med.

 • at tage initiativ til legegruppe (og evt. senere spisegrupper) for børnene i klassen. Ved opstart, kan man spørge klassens voksne omkring sammensætning af legegrupperne.

 • at lave trivselsgrupper (eks. en efterårs, en vinter og en forårsgruppe). Her kan det være en god ide, at forældrerådets medlemmer fordeler sig, så der sidder en fra forældrerådet i hver trivselsgruppe, og at denne er opmærksom på at få indkaldt til møde omkring trivselsarrangementet

 • at koordinere eventuelle særlige begivenheder med klassens kontaktlærere (eks. morgenmad sidste skoledag eller andet)

 • at være behjælpelig i forhold til skolefesten (fx koordinering af spisning til skolefesten)på de store årgange kan forældrerådet også følge op på diverse årgangstiltag – eks. alkoholpolitik og SSP-oplæg. Det er generelt vigtigt, at forældrerådet stadig er opmærksom på, at lave arrangementer for de ældre årgange.

 

Udarbejdet af skolebestyrelsen på Morten Børup skolen 2024