Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Morten Børup Skolen - logo
Mobil menu

Legepatrulje

Legepatrulje på Morten Børup skolen går i sin enkelthed ud på, at en udvalgt gruppe af skolens ældre elever sætter lege i gang i pauserne for 0.-3.
klasse

Formålet:

 • sætte fokus på børns bevægelse i frikvarteret
 • mindske antallet af elever, der går triste og ensomme rundt i frikvartererne
 • jævne skællet mellem elever og skabe et socialt liv eleverne imellem, på tværs af årgange
 • give de ældre elever et ansvar, hvor de mærker, at andre bliver afhængige af dem og værdsætter dem

 

Legepatruljen i praksis:

 • elever på 6. årgang kan søge om at blive en del af Legepatruljen - ansøgning i august måned
 • eleverne binder sig for minimum et år
 • hvert år, ved skoleårets start, afholdes et internt lege-kursus for hele legepatruljen
 • legen med indskolingsbørnene foregår i 10-pausen på udvalgte ugedage
 • i vinter perioden vil legen minimum en gang om ugen foregå i hallen
 • der vil jævnligt blive afholdt møder, hvor tovholder og Legepatruljen samles (dette foregår i en spisepause kl. 11.25)
 • legepatruljen skal ikke være konfliktløsere i frikvartererne, dette er gårdvagternes arbejde
 • legepatruljen inviteres hvert år til et internt socialt arrangement (bowling, biograf – sammen med skolepatruljen)
 • legepatruljen deltager i maj/juni i en højskoledag arrangeret af Dansk skoleidræt

 

Kravene til en legepatrulje er, at vedkommende:

 • har lyst til at lege
 • kan være en ansvarlig rollemodel
 • tør stille sig op foran en større gruppe børn og give en instruktion
 • vil binde sig som legepatrulje minimum et år frem
 • ønsker at være en del af et tæt teamsamarbejde
 • vil bruge 1-2 ugentlige frikvarterer på at lege med skolens yngste elever

Overholdes ovenstående ikke, vil tovholderen tage en snak med den pågældende og de finder en
fælles løsning.