Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Morten Børup Skolen - logo
Mobil menu

Er dit barn skoleparat

Når jeres barn skal starte i skole, får det måske en ændret dagsrytme og en anden opdeling af dagen. Det får nye kammerater og nye omgivelser, der er nye voksne, flere børn og flere større børn. Skole og SFO indeholder også andre regler og mere frirum - Frirum og et større ansvar for sig selv og andre.

Dette skriv handler om noget af det, I skal være særligt opmærksomme på, når jeres barn skal starte i skole. Jeres barn skal på ingen måde kunne nedenstående ting perfekt, men skal have lyst til at springe ud i det og lære mere. I skal som forældre vurdere, hvordan I bedst støtter jeres barn.

Barnet skal have interesse i at komme i skole, og det bør kunne klare den nye dagligdag med nye udfordringer og mere selvkontrol eller være godt på vej til at klare mere selv og have lyst til at lære det.

Hjemme kan man træne praktiske færdigheder ved at:

 • Have en fast opgave/pligt i hjemmet
 • Selv tage tøj af og på
 • Holde styr på egne ting
 • Rydde op efter sig selv
 • Øve toilet besøg selv

Sociale og personlige forudsætninger

Vi arbejder hen imod, at alle børnene kan indgå konstruktivt i et fællesskab, både fagligt og socialt. Dette stiller krav til børnene om respekt, accept, forståelse og empati for andre. Derfor arbejdes der ugentligt i klasserummet med Fri For Mobberis fire grundværdier: Tolerance, respekt, omsorg og mod. For at indgå konstruktivt i arbejdet er det nødvendigt, at børnene kan mærke efter, hvordan de har det, have mod til at sige til og fra. Det er ligeledes vigtigt, at børnene har modet til at henvende sig til andre, de skal kunne være opsøgende, nysgerrige, deltage og tage ansvar for sig selv og fællesskabet.

Ved at lade jeres barn lege med mange forskellige børn, deltage i fritidsaktiviteter og andet, øves automatisk:

 • Modet til kontakt med nye
 • Tro på egne evner
 • Vente på tur
 • Lytte til en fælles besked
 • Overholde regler
 • Sige pyt

Sproglige forudsætninger

I skolen arbejder vi med børnenes sprog både med planlagte aktiviteter og leg. I legen bruger de det sprog vi har trænet i aktiviteterne. Aktiviteterne kan bestå både af sang, historielæsning, billedlæsning, samtaletavler, fortællinger mm. Sproget er en vigtig forudsætning for både det sociale og faglige, og når I taler med jeres barn udvides ordforråd og begreber. Med et godt ordforråd og en god sprogforståelse er det lettere for jeres barn at indgå i sociale relationer.

Barnet kan hjemme øve sig i at:

 • Forstå en fælles besked
 • Lytte og være opmærksom i en samtale
 • Genfortælle egne oplevelser og lytte til andres

Det er vigtigt at gøre barnet opmærksom og nysgerrig på sproget. Dette kan blandt andet gøres gennem højtlæsning. Højtlæsning har en særlig betydning i forbindelse med at lære ord og begreber og dermed for den senere læsning.

Bevægelse og kroplige forudsætninger

Bevægelse er en naturlig del af skoledagen. Vi har bevægelse både i timerne og frikvarterene. I nogle af frikvarterene har vi legepatrulje. Legepatruljen skaber fælles lege børnene kan deltage i. På legepladsen er der gode muligheder for at styrke kroppen på forskellig måde. Der er Tarzan-bane, klatrestativ, bakker, sandkasse og andet. I undervisningen har vi bevægelse, både som en del af det faglige, men også som en lille pause i det faglige. Hente stafetter, bogstavspil og vendespil er eksempler på faglige bevægelses aktiviteter. Løberunde, just dance, Simon siger er eksempler på pause bevægelser. Desuden har vi idræt med omklædning og brusebad.

For at være godt rustet til de udfordringer der kommer, både grov- og finmotorisk i skolen, kan I hjemme være bevidste omkring jeres barn motoriske udvikling. I kan for eksempel eksperimentere med

 • At hinke eller stå på et ben.
 • Trille, rulle og dreje.
 • Gynge og hoppe i sjippetov.
 • Kaste og gribe først med stor, så med lille bold.
 • At tage tøj af og på selv samt tørre sig med håndklæde.