Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Morten Børup Skolen - logo
Mobil menu

Skoleindskrivning

 

Skanderborg Kommune gennemfører digital indskrivning via hjemmesiden www.indskrivning.dk, hvor forældre ved hjælp af NemID kan indskrive deres barn på den lokale distriktsskole samt evt. indmelde barnet i skolefritidsordning. Bemærk at indskrivning skal ske inden den 21. januar.

Hvis dit barn skal starte på privat- eller friskole, skal du selv indmelde barnet på skolen, men du skal også registrere det på www.indskrivning.dk, så kommunen ved besked om jeres skolevalg.

Hvis I har ønske om optagelse på en anden skole end distriktsskolen eller ønske om udsættelse af skolestarten, skal dette også registreres på www.indskrivning.dk. Nærmere information herom kan fås hos distriktsskolen samt på www.skanderborg.dk/skoler.

Yderligere oplysninger om indskrivningen kan fås hos de enkelte skoler. På www.skanderborg.dk/skoler er der link til skolernes hjemmeside.

Kort om Morten Børup Skolen

Skolen ligger midt i Skanderborg by med et skoledistrikt, der naturligt omfatter Midt-byen, Vrold og Skanderborg Bakker. Vi har i øjeblikket 850 børn på skolen, og forventer at have 4 børnehaveklasser i det kommende skoleår. Vi har gjort børnenes dagligdag så sammenhængende som mulig. Lærere og pædagoger arbejder tæt sammen, og undervisningen er tilrettelagt i moduler.

Skolen er opdelt i 3 afdelinger. Indskoling fra 0.-3. klasse, mellemtrin 4.-6. klasse og udskoling 7.-9. klasse.
Alle årgange har dage eller perioder hvor de har mulighed for at gøre noget anderledes. De kan fordybe sig i noget fagligt, styrke fællesskabet i klasserne eller på årgangen, inddrage uderummet i undervisningen eller noget helt fjerde.

0. klasse er obligatorisk

Som udgangspunkt skal børnene født i 2018 i skole pr. 1. august 2024. Vi samarbejder med distriktets børnehaver for at sikre en optimal overgang til skolelivet. I 0. klasse starter undervisningen med læsning, talforståelse samt social kompetenceudvikling. Hvis I og børnehaven mener, jeres barn har særlige behov eller ikke er parat til skolestart, kan I kontakte børnehaven, der så etablerer et møde.

Overgang mellem daginstitution og skole

I Skanderborg er der fokus på, at barnet skal have en god overgang fra børnehave til skole. I Morten Børup Skolens skoledistrikt har vi i det kommende overgangsforløb valgt at forbedre skolens kendskab til børnene inden klassedannelserne. Vi ønsker at skabe gode børnefællesskaber, og jo bedre kendskab vi har til børnene, jo bedre forudsætninger har vi for at skabe de gode fællesskaber.

Vi har et samarbejde med børnehaverne tre dage i maj, hvor børnene og en pædagog fra børnehaven mødes med børnehaveklasse-lærerne og pædagogerne i skolen i tidsrummet 10.00-13.00. Her vil der være forskellige aktiviteter, hvor vi kan se børnenes ressourcer og sammenspil.

Klassedannelse

Klassedannelsen sker efter de tre dage i maj, hvor vi som skole har mulighed for at få en bedre fornemmelse og kendskab til børnene og sammenspillet. Det og jeres udfyldelse af informationsarket er med til at give os den baggrund, hvorpå vi danner klasser.

I klassesammensætningerne er udgangspunktet, at de vil kende én fra tidligere, som er fra samme børnehave og køn. Til informationsmøderne vil der være yderligere information om klassedannelsen.

Skolevej

Vi anbefaler, at man ikke kører sine børn i skole, idet det ikke er muligt at håndtere parkering af flere hundrede biler hver morgen. Afsætning er mulig, men parkering er vanskelig. Derfor anbefaler vi, at forældre, så hurtigt som muligt, lærer børnene selv at gå i skole. Hver morgen fra kl. 7:45 står der skolepatrulje til at hjælpe eleverne over Møllegade ved fodgangerfeltet ud for skolen. 

Dokumenter

Intromøde kommende skolebørn

Shape Created with Sketch.