Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Morten Børup Skolen - logo
Mobil menu

Trivsel og undervisningsmiljø

Læring

 • Vi tilrettelægger en undervisning, hvor den enkelte bevidst og motiveret arbejder med egne mål
 • Vi tilstræber højest mulig faglighed for alle
 • Vi tilrettelægger en undervisning, som styrker den enkeltes tro på sig selv og lyst til at lære mere
 • Vi skaber læring der udfordrer alle børnenes sanser
 • Vi er nytænkende og følger med udviklingen

Fællesskaber

 • Alle skal have en oplevelse af at være værdifuld I fællesskabet
 • Forskelligheder ses som potentiale
 • Vi udvikler medmenneskelig ansvarlighed og demokratisk livssyn
 • Vi prioriterer sammenhold og en god årgangskultur

Trivsel

 • Vi er opmærksomme på både den enkelte og gruppens trivsel
 • Vi arbejder målrettet på at være en mobbefri skole
 • Vi støtter udviklingen af selvværd
 • Vi ser børns nysgerrighed og skabertrang som en styrke

Stolthed

 • Vi fejrer og glædes over det, der lykkes
 • Vi tager ejerskab (for de ting vi beskæftiger os med)
 • Vi gør os umage i vores arbejde og er understøttende i vore forventninger
 • Vi værner om og udvikler traditioner