Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Morten Børup Skolen - logo
Mobil menu

Velkommen til Morten Børup Skolen

Morten Børup Skolen er en ambitiøs, stolt og traditionsrig folkeskole, som igennem mere 60 år løbende har udviklet sig, og hvor fundamentet er skabt til en skole, som vil fremtiden. 

Skolens bynære beliggenhed midt i Skanderborg giver nem adgang til alle byens muligheder, samtidig med, at vi har kort afstand til skov, sø og bæk.

Vi har ca. 836 elever, og vi er primært fire sporet. Skolens størrelse betyder, at vores lærere og pædagoger altid har mulighed for faglig sparring fra kolleger, samt at vi har en række vejledere både i forhold til læring og trivsel.

Skolens fire stærke værdier: Læring, trivsel, fællesskab og stolthed gennemsyrer hele skolen, og vi mener, at de er afgørende for, at vi lykkes med skolens kerneopgave: At sikre at eleverne kan mestre det næste. Vi er ambitiøse i forhold til, at den enkelte elev skal blive så dygtig som muligt, og vi prioriterer fællesskabet og traditionerne, og vi er stolte af det, som den enkelte og fællesskabet gør undervejs.

For at skabe en varieret skoledag og flest elever kan trives og lære, går vi ikke kun en vej, men fokuserer på flere fokusområder.

Alle årgange på Morten Børup Skolen har fordybelsesuger, hvor både lærere og pædagoger bidrager med både fagligt og socialt indhold.

Vi ønsker, at børn og unge i dag skal kunne koble læring i skolen til omverdenen, og når vi tager læring ud af klasselokalet, så kommer der andre kompetencer i spil. Derfor har vi fokus på udeskole og den åbne skole gennem elevernes skoletid.

De traditionelle åben-skole aftaler med foreninger og andre skoler, supplerer vi med et samarbejde med det lokale STX, HTX, SOSU skolen, Beder Jordbrugsskole, og lokale virksomheder.

Vi ønsker også at danne børn og unge til at færdes i den teknologiske fremtid, og derfor vil eleverne møde Teknologiforståelse og Engineering, hvor den nysgerrige tilgang, kreativitet og innovation sættes i spil.

I de mindste klasser arbejdes der intensivt med ”Fri for Mobberi” – børnene lærer, hvad tolerance, mod, respekt og omsorg betyder, og hvordan de kan arbejde med de fire værdier.

På mellemtrinnet og i udskolingen følger vi de enkelte elever og elevgrupper tæt, inddrager inklusionsvejleder/AKT, SSP, ”Mit liv på nettet ”og samtaler med elever og forældre for at understøtte positive læringsfællesskaber og reducere uhensigtsmæssig adfærd.

Det er afgørende, at forældrene informeres om, hvordan vi arbejder med børnenes trivsel og fællesskabet. Vi søger dialogen med forældrene og ser samskabelse som centralt for at lykkes med kerneopgaven.  Vi har et særligt fokus på at kvalificere vores skole-hjem kommunikation, så den understøtter det vigtige samarbejde mellem skole og forældre i tråd med byrådets vision ”Mennesker møder mennesker”.

Uanset om du er elev, forældre eller ansat på Morten Børup Skolen, forventer vi, at du forpligtiger dig på fællesskabet, da det er alles ansvar at skabe en god skole.