MENU
Aula_close Layer 1
Morten Børup Skolen - logo

Skolestart august 2020

Kære forældre til kommende 0. årgang

Først og fremmest skal der lyde et stort velkommen til Morten Børup Skolen til både jeres børn og jer forældre. Vi ser frem til et spændende skoleår, og vi er i fuld gang med at planlægge skolestart 2020.

Besøgsdage og forældremøde om skolestart:
Vi havde glædet os til at tage imod jeres børn til besøgsdage i maj, vise dem skolen og deres fremtidige rammer. Grundet situationen med Covid-19 bliver det ikke muligt i år. Vi afventer, om vi kan afvikle prøveskoledagen, mere info om det følger.
Det fælles forældreopstartsmøde udskyder vi til efter sommerferien.

Når alt dette er sagt, så er vi selvfølgelig optaget af at lave den bedst mulige skolestart for jeres børn i august.

Det vil vi fx gøre ved, at vi i løbet af juni sender små infovideoer til børnene, hvor vi viser skolen, de voksne osv.
Vi vil i den forbindelse også gerne opfordre til, at man fx i weekenden kommer forbi skolen og ser legepladsen. Kig lidt ind af vinduerne i 0. huset. Lige nu er der utrolig mange borde, da vi jo skal holde afstand, men jeres børn får mulighed for at danne sig et billede af skolen og udeområdet.

Informationsark:
Skolen udsender et informationsark på Aula til jer forældre, hvor I får mulighed for at skrive om barnets styrker og kompetencer, men også skrive de ting der er eller tidligere har været en udfordring. Jo mere information, vi har om det enkelte barn, jo større mulighed har vi for at danne fire velfungerende og homogene klasser. Skriv hellere for meget end for lidt.

Husk at udfylde informationsarket senest fredag den 15. maj.

Klassedannelse:
I kan læse mere om skolens principper for klassedannelse på vores hjemmeside https://mb-skolen.aula.dk/

Aula:
Fremadrettet vil alt kommunikation fra os ske via Aula. Har du brug for hjælp kontakt skolens kontor.

Skoleparathed:
Her på hjemmesiden, i dokumentet "Skoleparat" kan I læse om Morten Børup Skolens tanker omkring skoleparathed. Vær ikke bekymret, hvis I ikke kan sætte flueben ved alle punkter. Vi møder børnene der, hvor de er, og i samarbejde dem og jer forældre, øver vi på, at barnet bliver i stand til at mestre det næste.

Skolestart:
I uge 27 udsendes der et skriv omkring den endelige skolestart, information om skoledagens struktur, første skoledag og praktiske informationer om skoletaske, penalhus osv. Den enkelte børnehaveklasseleder sender også et skriv til den enkelte klasse senest i uge 32.

Har I spørgsmål eller andet så kontakt skolen på mail: mortenboerupskolen@skanderborg.dk

Mvh.
Ilse, Lena, Didde og Hanne P.
Børnehaveklasseledere Morten Børup Skolen