MENU
Aula_close Layer 1
Morten Børup Skolen - logo

Indskrivning

Indskrivningen til skolens børnehaveklasser foregår elektronisk via KMD siden "Indskrivning". For at få adgang til indskrivningsforløbet skal du logges på med Nem-ID eller med digital signatur.

Vi udsender et brev i december til alle forældre til børn i skoleindskrivningsalderen i skoledistriktet med vejledning om skoleindskrivningen.

Overgange
Vi samarbejder med distriktets børnehaver for at sikre en optimal overgang til skolelivet. I 0. klasse starter undervisningen med læsning, talforståelse samt social kompetenceudvikling. Hvis I og børnehaven mener, jeres barn har særlige behov eller ikke er parat til skolestart, deltager vores indskolingsleder i et møde med jer og børnehaven for at afklare, hvad der er brug for. Mødet indkaldes af børnehaven og foregår der.

I Skanderborg er der fokus på, at barnet skal have en god overgang fra børnehave til skole. I Morten Børup Skolens skoledistrikt har vi valgt at forbedre skolens kendskab til børnene inden klassedannelserne. Vi ønsker at skabe gode børnefællesskaber, og jo bedre kendskab vi har til børnene, jo bedre forudsætninger har vi for at skabe de gode fællesskaber. Vi har et samarbejde med børnehaverne, hvor børnene og en pædagog fra børnehaven mødes, i 3 dage i maj måned, med børnehaveklasselærerne og pædagogerne i skolen i tidsrummet 10.00-13.00. Her vil der være forskellige aktiviteter, hvor vi kan se børnenes ressourcer og sammenspil.

Klassedannelse
Klassedannelsen sker efter de tre dage i maj, hvor vi som skole har mulighed for at få en bedre fornemmelse og kendskab til børnene og sammenspillet. Det og jeres udfyldelse af informationsarket er med til at give os den baggrund, hvorpå vi danner klasser. En klasse forventer vi vil bestå af mellem 22 og 26 elever. I klassesammensætningerne er udgangspunktet, at de vil kende én fra tidligere, som er fra samme børnehave og køn. Til informationsmøderne vil der være yderligere information om klassedannelsen.

Fritidstilbud
På skolen ligger SFO’en for alle børn fra 0.- 2. årgang. I 3. klasse flytter de på SFO-Sct. Georgsgården. Børnene fra 0. årgang går i gruppe sammen, så de relationer, der er mellem børnene om formiddagen, kan fortsætte om eftermiddagen. Børnene på 0. årgang er, ligesom i skoledelen, fysisk placeret i vores indskolingshus om eftermiddagen, og pædagogerne, som er tilknyttet 0. årgang, vil de både møde i skole– og fritidsdelen. SFO’en bruger de faciliteter, der er på skolen og i nærmiljøet, f.eks. gymnastiksal, klatrevæg m.m.

Dokumenter
Vejledning til skoleindskrivning Shape Created with Sketch.
Velkomstfolder - Indskrivning Shape Created with Sketch.